حیطه عمل مدیریت مالی

اهداف مدیریت مالی
اهداف مدیریت مالی
دی ۲۲, ۱۳۹۷
تحلیل های مدیریت مالی
تفسیر صورت های مالی
دی ۲۲, ۱۳۹۷
Show all
حیطه عمل مدیریت مالی

حیطه عمل مدیریت مالی

حیطه عمل مدیریت مالی

حیطه عمل مدیریت مالی

عوامل خارجی مثل انواع واحد ها و بنگاه های اقتصادی ، سازمان های تجاری ، محیط اقتصادی ، بازارهای پولی و واسطه های مالی و همچنین تورم و مالیات نیز درتعیین اهداف مدیریت مالی نقش دارند .
سازمان تجاری:
  1. مالکیت انفرادی
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت های تضامنی
  4. شرکت های نسبی
  5. شرکت های سهامی
۱٫مالکیت انفرادی: این گونه واحد ها در تملک یک نفر هستند . تمام ریسک آن هم توسط مالک پذیرفته می شود. برای تامین مالی نمی شود اوراق بهادار منتشر کند و نقل و انتقال این واحدها مشکل است و هیچ ورقه بهاداری جهت نقل و انتقال وجود ندارد و محاسبه قیمت و ارزش واحد تجاری نسبتا مشکل است.
۲٫شرکت با مسئولیت محدود: بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل می شود و هریک تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول بدهی ها و تعهدات آن است.
۳٫شرکت های تضامنی: در تملک بیش از یک نفر است . تمام یا قسمتی از مسئولیت ها ی شرکت به عهده چند نفر یا تمام شرکاست. مسئولیت این شرکت ها ممکن است محدود یا نا محدود باشد. عمر ان محدود است و با خروج یکی از شرکا شرکت منحل می شود و باید تجدید سازمان شود. در صورت نامحدود بودن مسئولیت شرکت ، دارایی های شخصی شرکا نیز می توانند وسیله بازپرداخت تعهدات شرکت قرار گیرد.
۴٫شرکت های نسبی : شرکت تجاری با نام مخصوص بین دو یا چند نر تشکیل گردیده و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت دارد.
۵٫شرکت های سهامی: داری شخصیت حقوقی و اساس نامه ثبت شده در مراجع رسمی هستند . با توجه به اساسنامه خویش سهام عادی منتشر می کند . و نقل و انتقال شرکت با خرید و فروش سهام صورت می پذیرد. سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی کل سهام هر یک از آن هاست. مسئولیت محدود است و بستانکار جهت دریافت سرمایه خویش نمی توانند به سهامداران شرکت مراجعه کند . عمر آن نامحدود است و با خارج شدن یکی از سهامداران شرکت به فعالیت خویش ادامه می دهد.
برای تامین مالی به انتشار اوراق بهادار قابل خرید و فروش (اوراق قرضه و انواع سهام عادی و ممتاز) می پردازند.
این شرکت ها مالیات مضاعف دارند، یک بار شرکت ویک باردیگر مالیات سود سهام توسط سهام دار پرداخت می گردد. مدیریت این شرکت معمولا از مالکیت آن جداست و مدیران سعی در تامیل منافع سهام داران هستند و با توجه به وجوه بازارهای نقل و انتقال و خرید و فروش سهام ، تعیین ارزش این گونه شرکت ها بسیار آسان است.
بهترین روش برای اداره سازمان های بزرگ ، به صورت سهامی است . در این شرکت ها صاحبان آن نقش محدودی در تصمیم گیری دارند و مسئولیت آن ها در برابر تعهدات شرکت بسیار محدود است.

محیط اقتصادی

چرخه اقتصادی ، تورم ، رقابت و مقررات مالیات دولتی در فرایند تحصیل سود در سازمان های تجاری موثر است و مدیر مالی باید وضعیت اقتصادی را به خوبی درک کند و به چرخه تجاری توجه کافی  داشته باشد.
چرخه تجاری ، الگویی است که با رکود و رونق تجاری در یک سیستم اقتصادی تکرار می شود.
الف. رکود : حالتی است که در آن فعالیت تجاری کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش می یابد.
ب. بحران: ادامه رکود است . برای جلوگیری از تبدیل رکود به بحران معمولا دولت ها اقدامات زیر را انجام می دهند.
۱- افزایش بیمه های بیکاری: برای جلوگیری از کاهش شدید درآمد خانوار
۲- کاهش نرخ مالیات ها به منظور افزایش درآمد قابل تصرف اشخاص
۳- کاهش نرخ بهره از طریق اعمال سیاست های پولی به منظور افزایش سرمایه
ج. بهبود: حالتی است که بیکاری کاهش یافته و فعالیت های تجاری بیشتر می گردد.
د. رونق: وضعیتی است که نرخ بیکاری در حداقل قرار داشته و فعالیت های تجاری در اوج می باشد.
یک مدیر مالی موفق باید به منظور حداکثر کردن ثروت سهام داران چرخه های تجاری فوق را در اقتصاد کشور خویش کاملا درک و تجزیه و تحلیل نماید، چون در هر مرحله ممکن است راهبرد تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت با توجه به شرایط تغییر نماید.

تینا شاهپوردوست
تینا شاهپوردوست
سرمایه گذار و تحلیل گر بازار سرمایه ، مدیر مالی در صنعت دارو و دانشجو سطح استراتژیک دوره بین المللی حسابداران مدیریت CIMA

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi