تینا شاهپوردوست

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


شهریور ۶, ۱۳۹۷
هوش استراتژیک چیست ؟

” هوش استراتژیک “چیست ؟

شهریور ۴, ۱۳۹۷
تاثیر وضعیت اقتصادی بر سلامت روان

تاثیر وضعیت اقتصادی بر سلامت روان

شهریور ۳, ۱۳۹۷
چطور برای بازارکار دهه بعد آماده شویم ؟

چطور برای بازار کار دهه بعد آماده شویم ؟

شهریور ۳, ۱۳۹۷
معنای زندگی در دنیای بدون شغل

معنای زندگی در دنیای بدون شغل

logo-samandehi