مقاله

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


شهریور ۴, ۱۳۹۷
تاثیر وضعیت اقتصادی بر سلامت روان

تاثیر وضعیت اقتصادی بر سلامت روان

شهریور ۳, ۱۳۹۷
چطور برای بازارکار دهه بعد آماده شویم ؟

چطور برای بازار کار دهه بعد آماده شویم ؟

شهریور ۳, ۱۳۹۷
معنای زندگی در دنیای بدون شغل

معنای زندگی در دنیای بدون شغل

شهریور ۳, ۱۳۹۷
اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

logo-samandehi