آینده پژوهی

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


شهریور ۳, ۱۳۹۷
چطور برای بازارکار دهه بعد آماده شویم ؟

چطور برای بازار کار دهه بعد آماده شویم ؟

شهریور ۳, ۱۳۹۷
معنای زندگی در دنیای بدون شغل

معنای زندگی در دنیای بدون شغل

شهریور ۳, ۱۳۹۷
اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
کسب و کار از نگاه مدیران آینده

کسب و کار از نگاه مدیران آینده

logo-samandehi