آینده پژوهی

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
اقتصاد زیر ذره بین یک زن

اقتصاد زیر ذره بین یک زن

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
نوبلی برای بیکاری

نوبلی برای بیکاری

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
شوالیه لیبرالیسم

شوالیه لیبرالیسم


RECENT NEWS

شهریور ۸, ۱۳۹۷
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

شهریور ۸, ۱۳۹۷
تاریخچه مالیات در ایران

تاریخچه مالیات در ایران


LIFESTYLE

ENGLISH ARTICLES


شهریور ۳, ۱۳۹۷
چطور برای بازارکار دهه بعد آماده شویم ؟

چطور برای بازار کار دهه بعد آماده شویم ؟

شهریور ۳, ۱۳۹۷
معنای زندگی در دنیای بدون شغل

معنای زندگی در دنیای بدون شغل

شهریور ۳, ۱۳۹۷
اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

اینترنت فایوجی ، اقتصاد فایوجی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
کسب و کار از نگاه مدیران آینده

کسب و کار از نگاه مدیران آینده

logo-samandehi