کاربردی بیاموزید

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
در جستجوی آزادی

در جستجوی آزادی

مرداد ۲۸, ۱۳۹۷
وقتی اصول اقتصاد بهم میریزد

وقتی اصول اقتصاد به هم می ریزد

در دنیای نظریه ، مردم وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا میکند کمتر از آن کالا خرید می کنند اما در نگاه مارشال نکته ای در این میان وجود دارد ؛ او معتقد است این قضیه همیشه صادق نیست ؛ یعنی همیشه هم این طور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و کاهش خرید از سوی مصرف کنند بشود . گاهی قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا میکند بدون اینکه تقاضا برای خرد انها کم بشود .

RECENT NEWS


LIFESTYLE

ENGLISH ARTICLES


logo-samandehi