اصول اقتصاد

چگومه مطالعه کنیم تا بتوانیم دانسته هایمان را بکار ببریم؟


مرداد ۲۸, ۱۳۹۷
وقتی اصول اقتصاد بهم میریزد

وقتی اصول اقتصاد به هم می ریزد

در دنیای نظریه ، مردم وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا میکند کمتر از آن کالا خرید می کنند اما در نگاه مارشال نکته ای در این میان وجود دارد ؛ او معتقد است این قضیه همیشه صادق نیست ؛ یعنی همیشه هم این طور نیست که افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا و کاهش خرید از سوی مصرف کنند بشود . گاهی قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا میکند بدون اینکه تقاضا برای خرد انها کم بشود .
logo-samandehi